کتاب پایان بانکداری

۳۲,۰۰۰ تومان

با اینکه کتاب‌های بسیاری درباره بانکداری چاپ شده، اما کتاب پایان بانکداری، ماجرایی متفاوت نسبت به دیگر کتاب‌ها دارد. اول اینکه این کتاب تکنیک‌های مالی اساسی را که برای همه اشکال بانکی رایج است، به‌خوبی نشان می‌دهد؛ چه در دورانی که کارهای بانکی از طریق زرگرها انجام می‌شد و چه امروزه که این کارها توسط مدیران بانکی و در بانک‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

کتاب پایان بانکداری

۳۲,۰۰۰ تومان