مجموعه قوانین و مقررات مبتنی بر فضای مجازی

۴۵,۰۰۰ تومان

محمدجعفر نعناکار و محمدحسن خلخالی این کتاب را گرد آورده‌اند. کتاب مجموعه قوانین فضای مجازی با تجمیع تمامی قوانین و مصوبات موجود در عرصه فضای مجازی کوشیده است تا بستری را فراهم کند تا قانون‌گذاران، قانون‌خوانان، تصمیم‌گیرندگان قضایی و پژوهشگران حقوقی بتوانند با مراجعه به این مجموعه تمامی نیازهای قانونی خود را در خصوص فهم و اطلاع حقوقی مرتفع کرده و گامی رو به جلو را در راستای تعالی‌بخشی به نظامات موجود بردارند.

24 در انبار

مجموعه قوانین و مقررات مبتنی بر فضای مجازی

۴۵,۰۰۰ تومان