انقلاب خدمات مالی

در عصر اول اینترنت، نرم افزار کل دنیا را بلعید و بســیاری از  صنایع را در این مســیر دگرگون کرد؛ از تبلیغات و تلویزیون  گرفته تا خرده‌فروشی و آموزش. عصر دوم اینترنت این تغییرات را به مرحله دیگــری وارد کرد، چراکــه بلاکچین؛ فایننس و  همه صنایع و فعالیت‌های اقتصادی انسانی را عمیقاً متحول می‌کند. در حقیقت بلاکچین سیم‌کشی ساختارهای بنیادین  اقتصاد ما را تغییر می‌دهد. بخش مالی اهرم اصلی در تحول و دگرگونی است که فناوری بلاکچین وعده تغییر آن را به ما داده است. برنامه‌های مبتنی بر بلاکچین، مانند هویت‌های دیجیتالی و کیف پول‌های هوشمند، به بیش از یک میلیارد نفر امکان مشارکت در اقتصاد جهانی را می‌دهند. کتاب انقلاب خدمات مالی به بررسی تأثیر بلاکچین بر درک ما از پول، بانک و بازارهای مالی می‌پردازد. این کتاب پیش‌نمایشــی از آینده  نزدیک خدمات مالی، بازار و پول است.