اشتراک ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش

  ۹۶۰,۰۰۰ تومان

  با خرید این اشتراک، چه شماره‌هایی را دریافت خواهید کرد؟

  • دریافت شماره‌های ۴۵ ماهنامه عصر تراکنش (اردیبهشت ۱۴۰۰) تا شماره ۵۷ (فروردین ۱۴۰۱)

  قیمت ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش: ۹۶۰ هزار تومان

  هزینه ارسال ۱۲ شماره: ۱۸۰ هزار تومان

  مشاهده بخشی از آخرین شماره ماهنامه عصر تراکنش

  اشتراک ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش

  ۹۶۰,۰۰۰ تومان