اشتراک ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش

  ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۷۲۰,۰۰۰ تومان

  با خرید این اشتراک، چه شماره‌هایی را دریافت خواهید کرد؟

  • دریافت شماره‌های ۳۳ ماهنامه عصر تراکنش (اردیبهشت ۹۹) تا شماره۴۳ و ۴۴ (اسفند ۱۳۹۹ و فروردین ۱۴۰۰)

  قیمت ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش: ۷۲۰ هزار تومان

  هزینه ارسال ۱۲ شماره: ۱۸۰ هزار تومان

  مشاهده بخشی از آخرین شماره ماهنامه عصر تراکنش

  اشتراک ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش

  ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۷۲۰,۰۰۰ تومان