اشتراک ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش

  ۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴۸۰,۰۰۰ تومان

  با خرید این اشتراک، چه شماره‌هایی را دریافت خواهید کرد؟

   

  • دریافت شماره‌های  ۲۸ ماهنامه عصر تراکنش (آذرماه ۱۳۹۸) تا شماره ۳۹ (آبان‌ماه ۱۳۹۹)
  • شماره ۳۱ و ۳۲ (فروردین و اسفند) با هم منتشر می‌شود

   

  قیمت ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش: ۴۸۰ هزار تومان

  هزینه ارسال ۱۲ شماره: ۱۱۰ هزار تومان

   

  مشاهده بخشی از آخرین شماره منتشر شده (شماره ۲۷)

  اشتراک ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش

  ۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴۸۰,۰۰۰ تومان