اشتراک ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش

  ۹۶۰,۰۰۰ تومان

  با خرید این اشتراک، چه شماره‌هایی را دریافت خواهید کرد؟

  • دریافت شماره‌های ۳۹ ماهنامه عصر تراکنش (آبان ۹۹) تا شماره ۵۰ (مهر ۱۴۰۰)

  قیمت ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش: ۹۲۰ هزار تومان

  هزینه ارسال ۱۲ شماره: ۱۸۰ هزار تومان

  مشاهده بخشی از آخرین شماره ماهنامه عصر تراکنش

  اشتراک ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش

  ۹۶۰,۰۰۰ تومان