اشتراک ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش

  ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

  با خرید این اشتراک، چه شماره‌هایی را دریافت خواهید کرد؟

  • دریافت شماره‌های ۴۶ ماهنامه عصر تراکنش (خرداد ۱۴۰۰) تا شماره ۵۷ (اردیبهشت ۱۴۰۱)

  قیمت ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش: ۱۴۴۰ هزار تومان

  هزینه ارسال ۱۲ شماره: ۳۶۰هزار تومان

  مشاهده بخشی از آخرین شماره ماهنامه عصر تراکنش

  اشتراک ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش

  ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان