اشتراک ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش

  ۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴۸۰,۰۰۰ تومان

  با خرید این اشتراک، چه شماره‌هایی را دریافت خواهید کرد؟

   

  • دریافت شماره‌های  ۳۱ و ۳۲ ماهنامه عصر تراکنش (اسفند و فروردین) تا شماره ۴۲ (بهمن‌ماه ۱۳۹۹)
  • شماره ۳۱ و ۳۲ (فروردین و اسفند) با هم منتشر می‌شود

   

  قیمت ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش: ۴۸۰ هزار تومان

  هزینه ارسال ۱۲ شماره: ۱۶۵ هزار تومان

   

  مشاهده بخشی از شماره ۲۹

  مشاهده بخشی از شماره ۲۸

  اشتراک ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش

  ۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴۸۰,۰۰۰ تومان