اشتراک ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش

  ۹۶۰,۰۰۰ تومان

  با خرید این اشتراک، چه شماره‌هایی را دریافت خواهید کرد؟

  • دریافت شماره‌های ۴۳ ماهنامه عصر تراکنش (اسفند۹۹) تا شماره ۵۵ (اسفند ۱۴۰۰)

  قیمت ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش: ۹۶۰ هزار تومان

  هزینه ارسال ۱۲ شماره: ۱۸۰ هزار تومان

  مشاهده بخشی از آخرین شماره ماهنامه عصر تراکنش

  عصر تراکنش ۴۲
  اشتراک ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش

  ۹۶۰,۰۰۰ تومان