اشتراک ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش

  ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۷۲۰,۰۰۰ تومان

  با خرید این اشتراک، چه شماره‌هایی را دریافت خواهید کرد؟

  • دریافت شماره‌های ۳۸ ماهنامه عصر تراکنش (مهر ۹۹) تا شماره ۴۹ (شهریور ۱۴۰۰)

  قیمت ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش: ۷۲۰ هزار تومان

  هزینه ارسال ۱۲ شماره: ۱۸۰ هزار تومان

  مشاهده بخشی از آخرین شماره ماهنامه عصر تراکنش

  اشتراک ۱۲ شماره ماهنامه عصر تراکنش

  ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۷۲۰,۰۰۰ تومان