اشتراک نسخه الکترونیکی ماهنامه عصر تراکنش

۳۰۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان

با خرید این اشتراک، چه شماره‌هایی را دریافت خواهید کرد؟

  • دریافت نسخه الکترونیکی شماره‌های ۴۹ ماهنامه عصر تراکنش (شهریور ۱۴۰۰) تا شماره ۵۴ (بهمن۱۴۰۰)قیمت ۶ شماره  نسخه الکترونیکی ماهنامه عصر تراکنش: ۳۰۰۰۰۰ هزار تومان
  • دریافت نسخه الکترونیکی شماره‌های ۴۹ ماهنامه عصر تراکنش (شهریور ۱۴۰۰) تا شماره ۶۰ (مهر ۱۴۰۱)

قیمت۱۲ شماره  نسخه الکترونیکی ماهنامه عصر تراکنش: ۶۰۰۰۰۰ هزار تومان

 

مشاهده بخشی از آخرین شماره ماهنامه عصر تراکنش

صاف
اشتراک نسخه الکترونیکی ماهنامه عصر تراکنش
شناسه محصول: نامعلوم دسته: برچسب: