آخرین کتاب‌هابیشتر

۷۰,۰۰۰ تومان۱۱۷,۰۰۰ تومان
ویژه

نوآوری

چابک

۱۱,۰۰۰ تومان۴۱,۵۰۰ تومان
ویژه
۱۴,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰ تومان
ویژه

اقتصاد دیجیتال

هوش مصنوعی

۱۴,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰ تومان

کتاب‌های در راهبیشتر

ماهنامه چاپی عصر تراکنشبیشتر

ماهنامه عصر تراکنش

ماهنامه عصر تراکنش (شماره ۳۸)

۴۰,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان

ماهنامه عصر تراکنش

ماهنامه عصر تراکنش (شماره ۳۷)

۳۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان

ماهنامه عصر تراکنش

ماهنامه عصر تراکنش (شماره ۳۶)

۳۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان

ماهنامه عصر تراکنش

ماهنامه عصر تراکنش (شماره ۳۵)

۳۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان

ماهنامه عصر تراکنش

ماهنامه عصر تراکنش (شماره ۳۴)

۳۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان

ماهنامه عصر تراکنش

ماهنامه عصر تراکنش (شماره ۳۳)

۳۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان

ماهنامه عصر تراکنش

ماهنامه عصر تراکنش (شماره ۳۱)

۳۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان

آخرین وایت‌پیپرهابیشتر

آرشیو ماهنامه عصر تراکنشبیشتر

کتاب‌های ناشران دیگربیشتر

آخرین محصولاتبیشتر

معرفی کتاب